Phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam (11/13/2013)

Ngày 23/9/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt (Phóng viên: Minh Tuấn) 

1

An error has occurred. Error: is currently unavailable.
An error has occurred. Error: ViewProfile is currently unavailable.
Loading ....Loading ....

Activity Feed

My Profile